Markéta Vítová
tel.: +420 777 139 242
email: info@magrata.eu
Pokročilí:
ANGLIČTINA

Kurz pro středně pokročilé (Pre-Intermediate):
Kurz je pokračováním kurzu mírně pokročilých z minulého roku, mohou se do něj ale bez problémů přiřadit i noví zájemci.
Charakteristika kurzu:
- ujasníte si gramatická pravidla
- "oprášíte" a rozšíříte slovní zásobu
- naučíte se správně mluvit, číst, psát, rozumět
- budete pracovat se zajímavými texty na vyšší úrovni(čtení i poslech)
Výuka probíhá interaktivně - studenti jsou co nejvíce zapojování do všech aktivit.
Důraz je kladen na zvukovou podobu jazyka - mluvené slovo.
Pracujeme s moderní učebnicí Cutting Edge.

Kurz pro pokročilé (Intermediate):
Kurz je pro všechny, kteří se již delší dobu učí anglicky, nechtějí své znalosti zapomenout a chtějí si je rozšířit. Kurz je pokračováním kurzu Pre-Intermediate z minulého roku, nové zájemce do něj s radostí zařadíme.
Charakteristika kurzu:
- v kurzu si procvičíte mluvení, čtení, poslech i psaní
- gramatiku na pokročilé úrovni
- rozšíříte slovní zásobu
Kurz je přípravným kurzem pro ty, kteří se chtějí v angličtině stát "profíky".

NĚMČINA

Kurz pro prokročilé:
Kurz je určen těm, kteří se němčinu již někdy učili a nechtějí své znalosti zapomenout. Kurz je pokračováním kurzu z minulého roku, nové zájemce do něj s radostí zařadíme.
Charakteristika kurzu:
- osvěžíte si základy gramatiky
- rozšíříte slovní zásobu
- naučíte se správně mluvit, číst a psát
- naučíte se rozumět poslechům atd.
Výuka probíhá interaktivně - studenti jsou pravidelně zapojováni do všech daných aktivit.
Důraz je kladen na komunikaci, čtení zajímavých textů, poslech textů, které se týkají aktuálních témat z každodenního života, práce s nimi.

Pro firmy
Najdete nás
Dále nabízíme
zajistíme výuku přesně dle Vašich požadavků.
na adrese Aloise Jiráska 260, Příbram IV
kurzy na míru pro 2, 3 a více osob; doučování - ČJ, Mat, Fyz, Inf.
Více
Více
Více