Markéta Šandová (Vítová)
tel.: +420 777 139 242
email: info@magrata.eu
Přípravný kurz k maturitě:
ANGLIČTINA

Přípravný kurz k maturitě:
Přípravný kurz k maturitě
Počet lekcí: 15
Intenzita 1x týdně - od 12. ledna 2019, sobota 12.30-14.00
Délka lekce: 90 minut
Cena kurzu: 3500,-
Kurz je určen všem, kteří se chystají úspěšně složit maturitní zkoušku z anglického jazyka.
Nácvik všech jazykových dovedností k úspěšnému složení maturitní zkoušky z anglického jazyka.
Příprava studentů na další studium AJ.
Charakteristika kurzu:
- zopakování a prohloubení gramatických pravidel
- rozšíření slovní zásoby
- práce s textem (čtení i poslech)
- psaní (krátkých esejí)
- mluvení (nácvik všech témat k ústní zkoušce)

MATEMATIKA

Kurz pro maturanty:
Čas kurzu bude určen po vzájemné domluvě účastníků kurzu a lektora
Počet lekcí 1x týdně
Délka lekce 90 minut
Cena kurzu 250,- Kč za lekci (celková cena bude upřesněna dle počtu lekcí v daném období)
Maximální počet účastníků: 6 (kurz bude otevřen při min. počtu 3 účastníků)
Charakteristika kurzu:
- procvičení jednotlivých tematických celků požadovaných u maturitní zkoušky
- vysvětlení a upřesnění teoretických základů matematiky

Pro firmy
Najdete nás
Dále nabízíme
zajistíme výuku přesně dle Vašich požadavků.
na adrese Aloise Jiráska 260, Příbram IV
kurzy na míru pro 2, 3 a více osob; doučování - ČJ, Mat, Fyz, Inf.
Více
Více
Více