Markéta Vítová
tel.: +420 777 139 242
email: info@magrata.eu
Kurzy pro 1. stupeň:
ANGLIČTINA

Prvňáčci (1. až 3. třída)
Kurz je určen všem, kteří ještě nezačali s povinnou angličtinou ve škole, ale i těm, kteří se jí již někdy učili.
cílem kurzu je:
- seznámit děti s angličtinou pomocí hravé, interaktivní formy – děti jsou co nejvíce zapojovány do výuky, učí se hlavně rozumět a mluvit
- naučí se slovní zásobu popisující prostředí, v němž žijí, získají naprosto přirozenou dovednost reagovat v angličtině, aniž by o tom nějak více přemýšlely
- na konci kurzu umí pojmenovat zvířata, hračky, věci a místnosti v domě, číslovky do 100, dny v týdnu, měsíce v roce….
- používáme různé učební materiály, abychom dětem co nejvíce rozšíili jejich obzory a vybudovali co nejlepší vztah k angličtině

Kurz pro 4. až 6. třídu:
Kurz je určen všem, kteří už s angličtinou začali, ale chtějí umět více a lépe.
Případné doučování pro ty, kteří s ní vě škole mají problémy.
cílem kurzu je:
- rozšíření slovní zásoby, zlepšení komunikace v anglickém jazyce – děti mluví více jak mezi sebou, tak s učitelem
- pomalu a nenásilně jsou též seznamováni s gramatikou (např. stavba vět, správné používání zájmen, vazby There is / There are a podobně)
- používáme různé učební materiály učební materiály, abychom dětem co nejvíce rozšíili jejich obzory a angličtiny se ani v dalších letech nebály


NĚMČINA

Kurz pro 1.stupeň ZŠ (7-11 let):
Kurz je určen dětem, které nemají němčinu na základní škole a chtějí se jí naučit.
Charakteristika kurzu:
- děti se seznámí se s jazykem, kterým se mluví v našich sousedních zemích
- přiblíženíme jim zvukovou stránku jazyka pomocí her, scének, písniček a říkanek
- naučí se pozdravy, číslovky, pojmenovat věci kolem sebe, vyjmenovat členy rodiny,...
- budou rozumět mluvenému slovu, krátkým jednoduchým textům
- dorozumí se jednoduchými větami
- dokážou jednoduše vyjádřit to, co potřebují
Začínáme s učebnicí Spiel mit Max a pokračujeme podle toho, na jakou úroveň se děti v průběhu kurzu dostanou.

Pro firmy
Najdete nás
Dále nabízíme
zajistíme výuku přesně dle Vašich požadavků.
na adrese Aloise Jiráska 260, Příbram IV
kurzy na míru pro 2, 3 a více osob; doučování - ČJ, Mat, Fyz, Inf.
Více
Více
Více