Markéta Vítová
tel.: +420 777 139 242
email: info@magrata.eu
Kurzy pro 2. stupeň:
ANGLIČTINA

Kurz pro 7. až 9. třídu:
Kurz, kde si Vaše děti rozšíří slovní zásobu a udělají jasno v tzv. základní gramatice.
Charakteristika kurzu:
- posouvá děti v anglickém jazyce na vyšší úroveň
- rozšiřuje již známou slovní zásobu
- učí děti pracovat s textem – čtení a poslech
- rozvíjí jejich kominukační schopnosti v angličtině
- pomáhá dětem překonat jazykové bariéry a strach z cizího
- pomáhá ujasnit si gramatická pravidla – např. časy (Present Simple, Continuous, Past Simple atd…) a další

NĚMČINA

Kurz pro 2. stupeň (12-15 let):
Kurz je určen všem, kteří mají němčinu jako 1. nebo 2. jazyk na základní škole a dělá jim problémy.
Nebo i těm, kteří chtějí umět opravdu dobře německy. Kurz je vhodný také pro úplné začátečníky.
Charakteristika kurzu:
- děti se postupně seznámí s tím, jak vypadá základní německá gramatika
- budou se umět vyjadřovat přesně a srozumitelně
- budou schopny porozumět těžším textům a pracovat s nimi (jak čtení, tak poslech)
- rozšíří si slovní zásobu
- naučí se komunikovat naprosto beze strachu a bez problémů
- na konci kurzu jsou žáci velice dobře připraveni na studium němčiny na střední škole a nemají s ní téměř žádné problémy

Pro firmy
Najdete nás
Dále nabízíme
zajistíme výuku přesně dle Vašich požadavků.
na adrese Aloise Jiráska 260, Příbram IV
kurzy na míru pro 2, 3 a více osob; doučování - ČJ, Mat, Fyz, Inf.
Více
Více
Více