Czech for foreigners - individual lessons

We will teach you:
- basic communication in Czech
- say all the needed things
- call correctly everything around you
- fill an easy form
- all the needed vocabulary


Čeština pro cizince - individuální lekce

- naučíme Vás dorozumět se
- říci si o to, co potřebujete
- pojmenovat věci kolem sebe
- vyplnit jednoduchý formulář
- slovní zásobu, kterou budete potřebovat