Souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami


Školné bude uhrazeno při zápisu studenta (hotově, složenkou nebo převodem z účtu).

Zápis studenta vstupuje v platnost až okamžikem připsání kurzovného na účet, popřípadě platbou v hotovosti.

V případě stornování kurzu účtuje škola storno poplatky: 1-14 dnů před zahájením kurzu 30% z ceny, po zahájení kurzu 100% z ceny. V případě přerušení docházky do kurzu v jeho průběhu neexistuje nárok na vrácení kurzovného ani jeho části.

Individuální lekci lze stornovat nejpozději 24 hodin před jejím začátkem, v jiném případě Vám kurzovné propadá.

V ceně nejsou zahrnuty učebnice, pouze školné a doplňkové materiály.

Místo v kurzu může být rezervováno nejvýše 7 kalendářních dní, nebude-li v této době proveden zápis a uhrazeno školné, rezervace zaniká.

Skupinový kurz bude otevřen při minimálním počtu 4 studentů. V opačném případě Vám nabídneme jinou alternativu.

V případě nepřítomnosti lektora z důvodu nemoci škola zajistí náhradního lektora, případně výuku v náhradním termínu.